This site is supported by the advertisements on it, please disable your AdBlocker so we can continue to provide you with the quality content you expect.

a co ?

Discussion in 'Polska' started by Kasia, Aug 18, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
Image has been removed.
URL has been removed.
Email address has been removed.
Media has been removed.
 1. Kasia

  Kasia Super Member ECF Veteran

  Jun 29, 2011
  USA
  ................ :)
   
 2. kijan77

  kijan77 Full Member

  May 29, 2011
  Poland / Poznań
  W sumie to nic... Bez zmian :)
   
 3. Kaazz

  Kaazz Senior Member Verified Member ECF Veteran

  Oct 19, 2011
  Poland
  a mnie troszku zmian jest :D
  ale i tak najważniejsze ,że udało mi się wziąś wolne w pojadeę na zlot do Krakowa :D:thumbs::rickroll:
   
 4. pok14

  pok14 New Member

  Aug 29, 2011
  Poland
  a co ? tu tak cicho i pusto ?:confused:
   
 5. Risto

  Risto Super Member ECF Veteran

  Jun 6, 2013
  Warsaw, Poland
  „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie?”
  Konstrukcja II części Dziadów oparta jest na przebiegu pogańskiego obrzędu ku czci zmarłych.
  W dramacie Mickiewicza obrzęd dziadów umożliwia wejście w świat ludowych wierzeń, w obręb fantastyki i metafizycznych bytów. W rytuale uczestniczą zarówno żywi, jak i zmarli, którzy tego dnia mogą się zmaterializować i uzyskać pomoc w drodze ku zbawieniu. Te dwa światy nierozerwalnie istnieją obok siebie i nawzajem się przenikają.
  Rytuał dziadów powołuje także do życia tajemnicze Widmo.
  Postać ta, według badaczy Dziadów Mickiewicza, jest elementem łączącym wszystkie części i pojawia się w nich w różnych kontekstach.

  I tyle o listopadowym obrzędzie opisanym przez naszego Wieszcza. Dzisiaj też mamy listopad i może podobnie jak w Mickiewiczowskich "Dziadach", gdzie do kaplicy przybywały duchy zmarłych, czyli inaczej nieobecnych, tych co odeszli, tych których dzisiaj nie ma z nami, można nawiązując do naszego krajowego podforum na ECF, zobaczyć tu pewne podobieństwa: listopad, nieobecni i czekający na nich.
  Czyżby po przeczytaniu referatu naszej koleżanki z forum, również nieobecnych dopadł tytułowy "słomiany zapał"? :confused: :vapor::rolleyes:;)
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page